Pokládka zámkové dlažby I – lože pro dlažbu

Stavební společnost MIRABEL lexart nabízí rovněž službu v oblasti pokládce dlažeb a obkladů.

Tento článek je o konkrétní pokládce zámkové dlažby. Získáte informace, které jsou známé, ale i ty, na které se zapomíná, včetně vysvětlení proč tomu tak je. Kroky předcházející samotné pokládce, až do stádia připravených podkladů a krajníků, jsou popsány v příspěvcích o zemních pracích, štěrkových podkladech a jejich výškách, krajnících a vyměřování. Máte-li tedy již vše připraveno, můžeme se pustit do samotné akce.  Prvním předpokladem pro úspěch je plánování. K důležitosti plánování postupu pokládky se budeme v tomto článku stále vracet.

Začneme plánováním počasí. Určité uzavřené úseky celé plochy by se měly stihnout vždy najednou a nemělo by do toho pršet. Není-li počasí nakloněno a nechcete čekat, dělejte malé úseky nebo investujte do plachet zakrývajících štěrkové materiály a přístřešku 3×3 z trubek a plachtoviny, který dnes stojí pár set korun.

Hlídání výšek je pro vás neustále důležitým vodítkem kvality odvedené práce. Vámi vydlažďovaný prostor musí být stále pod kontrolou provázků určujících výšky, směry a sklony.

K samotné pokládce zámkové dlažby patří příprava lože pro dlažbu. Pro zámkovou dlažbu se nejčastěji používá drť frakce 4/8 nebo 2/5, kterou si necháte přivézt, nebo si pokládací firma zajistí. Materiál ložné vrstvy nesmí být s ničím promíchán. Drť musí být čistá, neznečištěná jinou frakcí, bez prachu, bláta a vápna, případně jiných objektů a nečistot.

Pomocí stavebního kolečka se drť rozveze po plánované ploše. Ale pozor, doporučujeme rozvézt vždy jen takové množství, jaké je potřeba na položení dlažby cca hodinu dopředu. Důvodem pro rozprostírání lože po částech (mimo výše zmíněného počasí) je zákaz pohybu po připraveném loži (pokud zvolíte postup vibrování včetně kostek). Drť pochopitelně začnete rozprostírat v místě, kde jste se rozhodli začít pokládat dlažbu.

Plánujte kroky, které budete dělat. Místem pro zahájení může být uzavřený roh nebo zákoutí, do kterého se pak nedostanete jinak, než že na plochu vstoupíte nebo se budete nepřiměřeně natahovat. Dlažbu pak neumístíte správně a to je špatně. Máte-li psa nebo jiné domácí zvíře, doporučujeme mít ho v době pokládky lože a zámkové dlažby uvázaného nebo doma. Naplánujte si, kde začnete a kudy se tam dostanete. Pravidlo bývá, že se začíná na nejníže položeném místě, což by kvůli odvodnění nemělo být u domu, ale nemusí to být podmínkou.

Převzatý článek: více na Dlažební rádce