Naše společnost MIRABEL lexart a.s. (dále jen „ML a.s.“) Vám nabízí služby v oblasti stavebně montážních činností - provedení výstavby, opravy a rekonstrukci vodovodních a kanalizačních řadů včetně vodovodních a kanalizačních přípojek, opravu osazení kanalizačních poklopů na revizní šachty v zeleni i v komunikacích, odborné napojení vodovodní a kanalizační přípojky na hlavní veřejné řady, jádrové vrtání potrubí, uzavření a otevření ventilu na přípojce, dodávku a osazení vodoměrných tubusů a nadzemních šachtic,výkopové práce a terénní úpravy povrchů.
Samozřejmostí je provedení tlakové zkoušky, chemického a mikrobiologického rozboru a dalších zkoušek nutných pro uvedení vodovodního a kanalizačního řadu do provozu, s následným napojením vodovodních a kanalizačních přípojek.
 

 

shutterstock_221972275

 

 

 

 

 

 

 

5765675675675-(2)