Pokládka zámkové dlažby I – lože pro dlažbu

Stavební společnost MIRABEL lexart nabízí rovněž službu v oblasti pokládce dlažeb a obkladů.

Tento článek je o konkrétní pokládce zámkové dlažby. Získáte informace, které jsou známé, ale i ty, na které se zapomíná, včetně vysvětlení proč tomu tak je. Kroky předcházející samotné pokládce, až do stádia připravených podkladů a krajníků, jsou popsány v příspěvcích o zemních pracích, štěrkových podkladech a jejich výškách, krajnících a vyměřování. Máte-li tedy již vše připraveno, můžeme se pustit do samotné akce.  Prvním předpokladem pro úspěch je plánování. K důležitosti plánování postupu pokládky se budeme v tomto článku stále vracet.

Začneme plánováním počasí. Určité uzavřené úseky celé plochy by se měly stihnout vždy najednou a nemělo by do toho pršet. Není-li počasí nakloněno a nechcete čekat, dělejte malé úseky nebo investujte do plachet zakrývajících štěrkové materiály a přístřešku 3×3 z trubek a plachtoviny, který dnes stojí pár set korun.

Hlídání výšek je pro vás neustále důležitým vodítkem kvality odvedené práce. Vámi vydlažďovaný prostor musí být stále pod kontrolou provázků určujících výšky, směry a sklony.

K samotné pokládce zámkové dlažby patří příprava lože pro dlažbu. Pro zámkovou dlažbu se nejčastěji používá drť frakce 4/8 nebo 2/5, kterou si necháte přivézt, nebo si pokládací firma zajistí. Materiál ložné vrstvy nesmí být s ničím promíchán. Drť musí být čistá, neznečištěná jinou frakcí, bez prachu, bláta a vápna, případně jiných objektů a nečistot.

Pomocí stavebního kolečka se drť rozveze po plánované ploše. Ale pozor, doporučujeme rozvézt vždy jen takové množství, jaké je potřeba na položení dlažby cca hodinu dopředu. Důvodem pro rozprostírání lože po částech (mimo výše zmíněného počasí) je zákaz pohybu po připraveném loži (pokud zvolíte postup vibrování včetně kostek). Drť pochopitelně začnete rozprostírat v místě, kde jste se rozhodli začít pokládat dlažbu.

Plánujte kroky, které budete dělat. Místem pro zahájení může být uzavřený roh nebo zákoutí, do kterého se pak nedostanete jinak, než že na plochu vstoupíte nebo se budete nepřiměřeně natahovat. Dlažbu pak neumístíte správně a to je špatně. Máte-li psa nebo jiné domácí zvíře, doporučujeme mít ho v době pokládky lože a zámkové dlažby uvázaného nebo doma. Naplánujte si, kde začnete a kudy se tam dostanete. Pravidlo bývá, že se začíná na nejníže položeném místě, což by kvůli odvodnění nemělo být u domu, ale nemusí to být podmínkou.

Převzatý článek: více na Dlažební rádce

Tipy na vhodné způsoby zateplení domu

Naše stavební firma MIRABEL lexart a.s., sleduje veškeré novinky na trhu a nejzajímavější články zde zveřejňujeme:

Opatření, která mají zlepšit energetickou bilanci domu, míří nejčastěji na jeho obvodové stěny, kudy uniká nejvíce tepelné energie. Ty lze izolovat z vnitřní nebo z vnější strany, doporučuje se přitom ve většině případů druhá varianta. Vnitřní zateplení totiž přináší více nevýhod než výhod. Především je to riziko kondenzace vlhka uvnitř stavby, což znamená řadu následných problémů, jako je vznik plísní, hniloba dřeva nebo narušování materiálu stěny.

Také pak dochází k značnému poklesu tepelné kapacity místnosti. Ale ani fakt, že se dodatečnou vnitřní izolací zmenší vnitřní prostor, není zanedbatelný. Tento princip se proto uplatňuje převážně v historických stavbách, kde není možné izolovat zvenčí například proto, že je historická fasáda památkově chráněna.

stavba-dum-zatepleni-02

Nejběžnější je kontaktní izolace

Tepelněizolační ochrana se proto orientuje většinou na vnější stranu obvodových zdí, kde se otevírá škála mnohem efektivnějších typů zateplení a úpravy vzhledu stěn. Nejrozšířenější jsou kontaktní zateplovací systémy s izolantem s polystyrenu nebo minerálních vláken. Jejich použití má v řadě evropských zemí více než třicetiletou tradici a úspěšně se díky nim dosahuje snížení tepelných ztrát staveb. Ochrana před přehříváním konstrukce v létě i před promrzáním v zimních měsících přispívá jak ke zvýšení stability domu, tak k celkové vyšší tepelné pohodě pro jeho obyvatele.

stavba-dum-zatepleni-06

Polystyren i minerální vlna

Při aplikaci kontaktního systému se nejčastěji používají dva klasické izolační materiály – polystyren a minerální vlna. V případě polystyrenu se desky lepí pomocí tmele přímo na obvodovou stěnu, kotví se pak plastovými talířovými hmoždinkami. Součástí systému je souvrství vyrovnávací malty, sklotextilní síťovina a omítka.

Nevýhodou polystyrenu, uplatněného v kontaktním izolačním systému, je jeho malá propustnost pro vodní páru, tedy velký difuzní odpor, což může znamenat kondenzaci vlhkosti ve stěně. Proto je vhodný na stěny z materiálu, který má rovněž difuzní odpor vyšší – např.beton). Pro aplikaci na cihelné nebo plynosilikátové zdivo se hodí méně. Riziko kondenzace vodních par lze snížit použitím polystyrenových desek s malými otvory, které zajistí odvádění vodních par.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Celý článek viz: Převzatý článek s webu Můj Dům

Jak dispozičně upravit váš byt a jaké jsou současné trendy?

Často se vám může zdát, že příprava pohoštění pro vaši návštěvu je pořádná nuda, obzvláště, pokud se vaše drahá polovička baví s návštěvou v obýváku u sklenky dobrého vína a vy stále jen chystáte a chystáte. Občas na vás něco zavolají, ale vy nemáte šanci rozumět. Tak takovému řešení interiéru už téměř odzvonilo.

Room interior with modern furniture

Vzdušnost a přehled

Trendem dnešní doby při řešení dispozic ať již bytu či domu, je především otevřený prostor, kde máte pocit naprosté volnosti a rozletu. Nejtypičtějším znakem takového interiéru je spojení obývacího pokoje s jídelnou a kuchyňským koutem. Právě díky této kombinaci se bez problému můžete věnovat návštěvě a v lepším případě návštěvu do příprav občerstvení i zapojit. Můžete si tak vychutnat chvíle s vašimi přáteli a rodinou i u přípravy nedělního oběda.

Dalším důvodem proč se snažit o otevření obytných prostor a jejich propojení je rozhodně optické zvětšení prostoru a také možnost praktického umístění úložných prostor i možnost výběru z více variant vybavení bytu či domu jako takového.

Pokud budete mít přesto potřebu některé části vašeho bydla opticky oddělit, lze využít originální japonské stěny, kterými lze oddělit například obývací prostor od jídelny, ale i ložnici od zbylých prostor bude-li se jednat například o garsonku či ateliérovou formu bydlení.

Open kitchen and drawing room in luxury mansion

Převzatý článek s webu Trendy v bydlení.