Depo Česká pošta FM

Kompletní rekonstrukce objektu bývalých garáži České pošty.

Stavební firma Mirabel lexart a.s. se sídlem ve Frýdku Místku kompletně přestavěla objekt bývalých garáži České pošty na depo.

Prováděné práce:
-Rozšíření sociálního zázemí
-Zřízení pokladny pro DEPO
-Úprava dispozice, bourání příček a výstavba nových
-Nové vnitřní omítky, malby, obklady stěn, podlahy, úprava elektroinstalace
-Bourací práce, statické zabezpečení otvorů
-Změna dispozice – zřízení kanceláře vedoucího oddělení, umístění přepážky hromadného podání, šatny a sociální zařízení pro personál; sklad, parking (garáže) automobilů, bourání příček a výstavba nových
-Umístění válečkové dráhy
-Instalace bran – malá, velká logistika, zřízení 2 zdvižných plošin a přístřešek nad plošinou
-Ochrana zdí a nosných sloupů proti oděru při manipulaci s KPV
-Zateplení stropní konstrukce
-Vnitřní omítky, malby, obklady, podlahy, výměna oken a dveří
-Úpravy elektroinstalace, vytápění, osvětlení
-Nové podhledy
-Instalace automatické brány vjezdu do dvora a zpevnění plochy dotčené instalací brány