Výkopové práce Lisůvky

Stavební firma provedla výkopové práce v části města Frýdek Místek-Lysůvky.

Prováděné práce:
výkop rýhy
položení a napojením vodovodních trubek včetně zpětného zahrnutí
stažení vrchní vrstvy půdy pro příjezdovou cestu
rozhrnutí kameniva na cestě
výkop,usazení a zahrabání čovky
odstranění náletových dřevin