Výkop kanalizace ve Frýdku

Naše stavební firma vybudovala kanalizační přípojku, která byla napojena na městský kanalizační systém. Přípojka je navržena jako tlaková a vede cca 120 m z místa napojení ke komerčnímu objektu. Bylo nutné uzavření části komunikace a vybudování dvou šachet.