Základy pro bazén

Stavební společnost MIRABEL lexart a.s. zhotovuje i zakázky malého rozsahu.
Výkop pro zabudování rodinného bazénu a zhotovení základové desky, trvalo naši stavební společnosti 2 dny.
Zákazníkovi jsme ušetřili spoustu práce a starosti a s výsledkem je nadmíru spokojený.

Výkop kanalizace ve Frýdku

Naše stavební firma vybudovala kanalizační přípojku, která byla napojena na městský kanalizační systém. Přípojka je navržena jako tlaková a vede cca 120 m z místa napojení ke komerčnímu objektu. Bylo nutné uzavření části komunikace a vybudování dvou šachet.

Penzion Frýdek Místek

V současné době pracuje naše stavební firma na rekonstrukci objektu který se nachází v obci Frýdek Místek. Stavba v minulosti sloužila mimo jiné jako sídlo Junáku. Nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí a v budoucnu by měla sloužit jako menší penzion.

Práce které realizujeme na objektu:

bourací práce

zdící práce

nanášení omítek

výkopové práce

stavba plotu

vodo instalační práce

izolační práce

zateplovací práce

elektro práce

sádrokartonové práce

podlahářské práce a další…

 

 

Výkopové práce Lisůvky

Stavební firma provedla výkopové práce v části města Frýdek Místek-Lysůvky.

Prováděné práce:
výkop rýhy
položení a napojením vodovodních trubek včetně zpětného zahrnutí
stažení vrchní vrstvy půdy pro příjezdovou cestu
rozhrnutí kameniva na cestě
výkop,usazení a zahrabání čovky
odstranění náletových dřevin

Depo Česká pošta FM

Kompletní rekonstrukce objektu bývalých garáži České pošty.

Stavební firma Mirabel lexart a.s. se sídlem ve Frýdku Místku kompletně přestavěla objekt bývalých garáži České pošty na depo.

Prováděné práce:
-Rozšíření sociálního zázemí
-Zřízení pokladny pro DEPO
-Úprava dispozice, bourání příček a výstavba nových
-Nové vnitřní omítky, malby, obklady stěn, podlahy, úprava elektroinstalace
-Bourací práce, statické zabezpečení otvorů
-Změna dispozice – zřízení kanceláře vedoucího oddělení, umístění přepážky hromadného podání, šatny a sociální zařízení pro personál; sklad, parking (garáže) automobilů, bourání příček a výstavba nových
-Umístění válečkové dráhy
-Instalace bran – malá, velká logistika, zřízení 2 zdvižných plošin a přístřešek nad plošinou
-Ochrana zdí a nosných sloupů proti oděru při manipulaci s KPV
-Zateplení stropní konstrukce
-Vnitřní omítky, malby, obklady, podlahy, výměna oken a dveří
-Úpravy elektroinstalace, vytápění, osvětlení
-Nové podhledy
-Instalace automatické brány vjezdu do dvora a zpevnění plochy dotčené instalací brány

Zateplení pevnosti poznání

Zateplení fasády pevnosti poznání.

Stavební firma Mirabel lexart a.s. se sídlem ve Frýdku Místku zateplila objekt bývalého dělostřeleckého skladu v areálu Korunní pevnůstky.

Prováděné práce:

 1. osazení kontrolních krabiček
 2. opláštění komínů
 3. obnovení korunní římsy
 4. obnovení kordónové římsy
 5. zateplení fasády včetně špalet
 6. osazení větracích mřížek soklu
 7. úprava terénů
 8. vysunutí elektrických skříní
 9. úprava čela latí
 10. vytvoření větracích otvorů

„Pevnost poznání“ v této chvíli již už slouží pro netradiční formu vzdělávání a popularizace vědy, konkrétně z oblasti přírodních věd – biologie, zoologie, fyziky, matematiky, chemie, optiky, astronomie. Návštěvníkům nejrůznějšího věku nabídne smysluplné a přitom atraktivní trávení volného času, kombinující interaktivní zábavu, společně sdílené zážitky a poznání.

Fotografie jsou použity z webové stránky pevnost Olomouc

Badmintonová hala Dobrá nedaleko Frýdku-Místku

Naše stavební společnost MIRABEL lexart a.s. realizovala část stavby s názvem SPORTOVNÍ HALA VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH A DVOU VSAKOVACÍCH JÍMEK.

Prováděné práce:

 1. stavebně konstrukční část
 2. zdravotně technické instalace
 3. vzduchotechnika
 4. elektroinstalace slaboproud a silnoproud
 5. zateplení objektu
 6. atd.

Jedná se o jednolodní sportovní halu s hygienickým zázemím. Stavba vhodně doplňuje stávající sportovní areál, který leží na cyklistické stezce vedoucí z Frýdku-Místku do Beskyd. Součástí sportovního centra jsou tenisové kurty, lezecká stěna a relaxační část. Výstavba haly se umožnuje celoroční využívání sportovišť. V hale jsou dvě multifunkční hřiště, technické zázemí a sociální zařízení pro muže a ženy.